Lista obiektów - domy, budynki

NUMER

STATUS

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA DZIA£KI

CENA

INFORMACJE DODATKOWE

PODGL¥D

KA£DUNY 1D M.1

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

-----

KA£DUNY 1D M.2

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1D M.3

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1D M.4

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1D M.5

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1D M.6

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

------

KA£DUNY 1E M.1

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

-----

KA£DUNY 1E M.2

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1E M.3

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1E M.4

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1E M.5

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1E M.6

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.1

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.2

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.3

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.4

SPRZEDANE

121,1 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.5

SPRZEDANE

62,5 m2

-----

-----

KA£DUNY 1F M.6

SPRZEDANE

79,7 m2

-----

-----

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 1

SPRZEDANE

18,15 m2

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 2

SPRZEDANE

18,15 m2

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 3

SPRZEDANE

18,15 m2

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 4

SPRZEDANE

18,15 m2

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 5

SPRZEDANE

18,15 m2

KA£DUNY 1C GARA¯ NR 6

SPRZEDANE

18,15 m2